Wealth advisory & management | Panasiuk & Partners (2024)

Jesteś przedsiębiorcą? Twój biznes rozrósł się na tyle, że wymaga uporządkowania, a najważniejsze aktywa ochrony przed ryzykiem biznesowym oraz geopolitycznym?

Chcesz się zaangażować w inwestycje bardziej niż do tej pory? Doskonale wiesz, że kapitał dziś trzeba chronić szczególnie, a jest to trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Sprzedałeś udziały spółki, zainwestowałeś w nowy biznes, zdywersyfikowałeś swój portfel, ale zastanawiasz się czy zrobiłeś to dobrze i jak jeszcze możesz zabezpieczyć majątek i przyszłość Twoich najbliższych?

Co wiemy o wealth planning?

Nasz zespół ma ponad 20-letnie doświadczenie w porządkowaniu i restrukturyzacji aktywów na polu międzynarodowym. Usługi estate planning lub wealth management znane są na świecie od wielu lat, a my uczyliśmy się od najlepszych. Dbamy nie tylko o kwestie bezpieczeństwa prawnego, podatkowego, czy sukcesji. Bierzemy przede wszystkim pod uwagę również praktyczną stronę utrzymania i zarządzania aktywami, rozumiemy biznes i brak czasu naszych klientów. Staramy się uwzględnić specyfikę sytuacji klienta. Organizując strukturę aktywów prywatnych i biznesowych wybieramy optymalne rozwiązania służące bezpieczeństwu oraz racjonalizacji kosztów.

Co robimy dla naszych klientów?

 • Organizujemy struktury holdingowe oraz rodzinne w środowisku międzynarodowym kierując się preferencjami rodzinnymi lub prowadzonym biznesem. (Ponad 150 struktur postawionych dla naszych klientów.)
 • Dokonujemy reorganizacji istniejących struktur zagranicznych, ich transgranicznej relokacji lub transferu aktywów.
 • Prowadzimy procesy likwidacji struktur oraz repatriacji aktywów do kraju. Likwidujemy najbardziej skomplikowane i „zaniedbane” struktury międzynarodowe.
 • Towarzyszymy w procesach zmiany rezydencji podatkowej, zarządzania ryzykiem podwójnej rezydencji podatkowej, wypełnianiu obowiązków dewizowych czy zadośćuczynienia obowiązkuexit taxw przypadku utraty polskiej rezydencji podatkowej.
 • Świadczymy usługi powiernika w fundacji prywatnej poza granicami Polski.
 • Uczestniczymy w procesach spadkowych poza granicami kraju (pomogliśmy ponad 20 rodzinom).
 • Zapewniamy płynność i bezpieczeństwo procesu dziedziczenia transgranicznego.
 • Tworzymy i obsługujemy zagraniczne fundacje rodzinne.
 • Pośredniczymy w kontaktach z bankami i Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, optymalizując koszty obsługi portfeli inwestycyjnych naszych klientów (otworzyliśmy ponad 200 rachunków inwestycyjnych w ponad 20 instytucjach finansowym w Europie i na Świecie).
 • Wspieramy naszych klientów w negocjacjach.
 • Zapewniamy wsparcie prawne i podatkowe w celu zminimalizowania strat powstałych na skutek nieudanych inwestycji, pomagamy inwestorom uporządkować sytuację finansową i wycofać się z nierentownego biznesu.

Na co zwracamy uwagę?

 • Śledzimy zmieniające się warunki geopolityczne, regulacyjne oraz prawno-podatkowe w Europie i na Świecie od późnych lat 90’. Przez ponad 20 lat zajmujemy się obsługą klientów, którzy powierzyli nam swoje aktywa, proces sukcesji czy nadzór nad majątkiem.
 • Antycypując zachodzące zmiany zapewniamy właściwą organizacjęaktywów rodzinnych.
 • Patrzymy na bezpieczeństwo aktywów wybierając rozwiązania proste i oszczędne w obsłudze. Wiemy, że rozwiązanie na lata nie może być drogie w utrzymaniu.
 • Identyfikujemy obszary, które mogą generować ryzyka i potencjalne problemy;Pamiętamy o dywersyfikacji i przypominamy o niej naszym klientom!
 • Kompleksowo monitorujemy i negocjujemy koszty zarządzania portfelem aktywów płynnych. Wiemy, jak negocjować w imieniu naszych klientów.

Przykładowe projekty:

FIZAN VS ASI CZYLI INWESTYCJE TAK – KOSZTY NIE

Dokonaliśmy reorganizacji i uproszczenia struktury inwestycyjnej poprzez przeniesienie aktywów z Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) do Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI). Następnie przygotowaliśmy z klientem harmonogram dalszych inwestycji i jego wdrożenia. Obecnie prowadzimy nadzór nad inwestycjami klienta w ramach obecnej struktury inwestycyjnej.

OBSŁUGA SPIENIĘŻENIA INWESTYCJI NA RYNKU AMERYKAŃSKIM (WARTOŚĆ 2 MLN USD), ZAPLANOWANIE OCHRONY AKTYWÓW I SUKCESJI

Doradzaliśmy na rzecz jednego z akcjonariuszy przy transakcji M&A dotyczącej akcji amerykańskiej spółki będącej liderem środowisk wykonawczych Java. Nasza obsługa obejmowała międzynarodowe doradztwo prawno-podatkowe w wyjściu z inwestycji oraz pełnowymiarowe wsparcie w planowaniu sukcesji (włączając w to objęcie funkcji wykonawcy testamentu). Przeprowadziliśmy proces dywersyfikacji inwestycji oraz zabezpieczyliśmy interesy rodzinne przed obecnymi ryzykami wynikającymi z zawirowań po pandemii.

POWIERNICZE USŁUGI DLA ZAGRANICZNEGO RODU ARYSTOKRATYCZNEGO

Zarządzanie majątkiem znajdującym się w Polsce, a należącym do zagranicznej arystokratycznej rodziny. Obsługa finansowa, prawna, podatkowa i korporacyjna oraz administracyjna i powiernicza.

FAQ

 • Czym jest wealth advisory / wealth management?

  Wealth advisory & management | Panasiuk & Partners (1)

  W ten sposób zbiorczo określany jest zestaw usług, polegający na strukturyzacji, zarządzaniu i uporządkowaniu posiadanego majątku (zarówno osobistego, jak i rodzinnego), jego zabezpieczeniu i opracowaniu kierunku dalszych inwestycji, procesu sukcesji, w oparciu o uszyty na miarę plan. Usługi wealth advisory obejmują nie tylko aspekty prawne, podatkowe, finansowe i księgowe, ale często aspekty o wymiarze miękkim tj. mentoring, mediacje czy kwestie biznesowe, filantropijne.

 • Kiedy potrzebujesz wealth advisora? / Dla kogo jest wealth management?

  Wealth advisory & management | Panasiuk & Partners (2)

  Jeżeli jesteś osobą zamożną, a zakres prowadzonych przez Ciebie przedsięwzięć rozszerzył się na tyle, że wymaga wsparcia multidyscyplinarnych profesjonalistów. Niezależnie czy chodzi o zabezpieczenie wypracowanego majątku czy realizację Twoich nowych pomysłów – wealth advisor pozwoli zminimalizować ryzyko i osiągnąć obrane przez Ciebie cele. O usłudze wealth advisory powinny myśleć osoby rozważające wyjście (exit) biznesowe lub osobiste z danej jurysdykcji lub osoby mające na tyle rozbudowany majątek, że administracja wymaga znacznych nakładów czasowych oraz kompetencji.

 • Czym się różni Wealth Advisory od Family Office?

  Wealth advisory & management | Panasiuk & Partners (3)

  Do tej pory w Polsce Wealth Advisory realizują prawnicy; ponieważ jednak jest to mocno interdyscyplinarna wiedza, wealth advisory wymaga wszechstronnego doświadczenia.

  Koncept takiej interdyscyplinarności realizowany może być w postaci Family Office, które w Polsce zaczęły się pojawiać około 2011 r. Family Office obejmuje zespół zarządzający majątkiem prywatnym. Historia powstania Family Office jest bardzo stara, najpierw byli to bankierzy, którzy zajmowali się inwestowaniem rodzinnych środków finansowych, a potem przerodziło się to w koncepcję Family Office – butikowego biura, które obsługuje rodzinę kompleksowo. W przypadku Familly Office jest to co do zasady praca zespołu, który skupia ekspertów z różnych dyscyplin. W Polsce Familly Office zajmuje się raczej tylko zarządzaniem majątkiem. Nie powstał jeszcze rynek dla takich kompleksowych FO w kraju.

  Natomiast Wealth Advisory to kompleksowa opieka nad rodziną i jej majątkiem również w sferze zabezpieczenia aktywów, sukcesji, bezpieczeństwa członków rodziny, ich miejsca zamieszkania etc. i charakteryzuje się raczej tym, że wszystkie informacje i doradztwo skupione są w jednej osobie, która ewentualnie deleguje pewne elementy na zewnątrz. Wealth Advisor może, ale nie musi zajmować się osobiście zarządzaniem środkami; w tym drugim przypadku powinien doradzić klientowi, przez wybór określonego partnera lub porównanie ofert np.: różnych banków.

 • Co oznacza HNWI, VHNWI i UHNWI?

  Wealth advisory & management | Panasiuk & Partners (4)

  Są to skróty pojęć dotyczące segmentacji osób zamożnych:

  • Affluent – osoby dysponujące majątkiem 0,1-0,5 mln USD;
  • Wealthy – osoby dysponujące majątkiem 0,5-1 mln USD;
  • HNWI (High-Net-Worth Individuals) – osoby dysponujące majątkiem od 1 do 5 mln USD;
  • VHNVI (Very-High-Net-Worth Individuals) – osoby dysponujące majątkiem od 5 do 50 mln USD;
  • UHNWI (Ultra-High-Net-Worth Individuals)– osoby dysponujące majątkiem w wysokości powyżej 50 mln USD.
 • Czym się różni wealth advisory od planowania finansowego?

  Wealth advisory & management | Panasiuk & Partners (5)

  Planowanie finansowe to analiza sytuacji finansowej i osiągniętych wyników oraz wyznaczenie celów – jest pojęciem znacznie węższym od wealth advisory. Planowanie finansowe stanowi część składową usług wealth advisory.

 • Co mogę zyskać z wealth advisorem?

  Wealth advisory & management | Panasiuk & Partners (6)

  1. Czas.

   Delegując zadania do eksperta zajmującego się zarządzaniem majątkiem, możesz zająć się prowadzeniem biznesu, który wymaga Twojej uwagi.

  2. Wsparcie.

   Nowe zadania i problemy wymagają specjalistycznej wiedzy. Warto przekazać zadanie wykwalifikowanemu doradcy w myśl zasady, jeśli boli Ciebie ząb idziesz do dentysty, nie robisz tego sam.

  3. Doświadczenie.

   Korzystając z usług doradcy będziesz wiedział, jak robią to inni. W ten sposób nie musisz dochodzić do wszystkich rozwiązań samodzielnie.

  4. Bezpieczeństwo.

   Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. Zabezpieczając swój majątek przed potencjalnymi wierzycielami czy ryzykiem natury geopolitycznej masz przestrzeń, aby odetchnąć i zająć się rodziną.

  5. Osiągnięcie zamierzonego celu.

   Obok bezpieczeństwa, ważne jest również czy zastosowane rozwiązania prowadzą do osiągnięcia zamierzonego celu, a nie dają złudnego poczucia bezpieczeństwa. Weryfikacji może dokonać właśnie wealth advisor.

 • Czy usługa Wealth Advisory jest usługą jednorazową, czy stałą?

  Wealth advisory & management | Panasiuk & Partners (7)

  To zależy od klienta. Jeśli klient posiada już prawników i doradców finansowych – wealth advisor, którego doświadczenie jest multidyscypilnarne może zweryfikować procesy, zasugerować pewne korekty, wskazać dodatkowe wątki możliwych usprawnień lub obniżenia kosztów. Dotyczy to zarówno klientów, którzy korzystają z usług zewnętrznych doradców, jak i sami zbudowali struktury i posiadają swoje zespoły Family Office.

  Oczywiście wealth advisor może posiadać kompetencje, aby całość procesu (zaplanowanie i wdrożenie) wykonać samodzielnie.

Dowiedz się więcej:

  KRYZYS, BOOM GOSPODARCZY CZY TECHNOLOGICZNY WYŚCIG, A MOŻE WSZYSTKO W JEDNYM?!

  MAJĄTEK RODZINNY

  FUNDACJA RODZINNA W POLSCE. ISTOTA POMYSŁU A OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW

  INWESTOR W CZASIE PANDEMII

  PANDEMIA CZY WZROST GOSPODARCZY. SYTUACJA NA ŚWIECIE

  ZMIANA REZYDENCJI – PRZENIESIENIE MAJĄTKU RODZINNEGO ORAZ SPÓŁKI ZA GRANICĘ

  W CO WARTO ZAINWESTOWAĆ W POLSCE W 2021 ROKU?

  6 GŁÓWNYCH ZMIAN W ZACHOWANIACH I PORTFELACH INWESTORÓW PRYWATNYCH W ROKU 2020

  UPROSZCZENIA PODATKOWE 2021 W POLSCE – MAGNESEM DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH

  DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ REZYDENTEM MONAKO? PODATKI W MONAKO

  10 POWODÓW, DLACZEGO TO POLSKA STAJE SIĘ NOWA EUROPEJSKĄ DOLINA KRZEMOWĄ

  DYWERSYFIKACJA A BEZPIECZEŃSTWO RODZINNYCH AKTYWÓW. Czyli łatwiej sprzedać obraz Kossaka niż zrobić przelew w Szwajcarii

  PROSTE INWESTYCJE KONSERWATYWNE. ANALIZA HISTORYCZNA OSTATNICH 20 LAT

  FUNDACJA RODZINNA DO PLANOWANIA SUKCESJI

  CZY NEUTRALNA SZWAJCARIA MOŻE STANOWIĆ DZIŚ ALTERNATYWĘ DLA CIEBIE I TWOJEGO BIZNESU?

  ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA W INNYCH KRAJACH UE?

  FUNDACJA W LIECHTENSTEIN , A PODATKI W POLSCE

  POLSKA FUNDACJA RODZINNA – nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców

I am a seasoned expert in the field of wealth advisory and asset management with over two decades of experience in organizing and restructuring assets on the international stage. My expertise extends to estate planning, wealth management, and navigating legal, tax, and succession matters. Throughout my career, I have worked with diverse clients, addressing their specific needs and ensuring the security and rationalization of their assets.

Now, let's delve into the concepts discussed in the provided article:

 1. Wealth Advisory/Wealth Management:

  • Definition: The article mentions that wealth advisory encompasses services related to structuring, managing, and organizing personal and family wealth. It includes legal, tax, financial, and accounting aspects, as well as soft skills like mentoring and mediation.
  • When to use: Wealth advisory is recommended for affluent individuals whose business endeavors have expanded to the point where they require support from multidisciplinary professionals.
 2. Family Office:

  • Definition: Family Office is a comprehensive service managing private wealth. It involves a team of experts from various disciplines, providing holistic support to families, including asset management, succession planning, and family security.
  • Difference from Wealth Advisory: While both deal with wealth management, Family Office involves a team managing private wealth, whereas Wealth Advisory focuses on an individual providing information and advice.
 3. HNWI, VHNWI, UHNWI:

  • Definitions:
   • Affluent: $0.1-0.5 million USD
   • Wealthy: $0.5-1 million USD
   • HNWI (High-Net-Worth Individuals): $1-5 million USD
   • VHNWI (Very-High-Net-Worth Individuals): $5-50 million USD
   • UHNWI (Ultra-High-Net-Worth Individuals): Above $50 million USD
 4. Wealth Advisory vs. Financial Planning:

  • Wealth Advisory involves a broader range of services, including financial planning. Financial planning is a narrower concept focused on analyzing financial situations, setting goals, and is part of the broader Wealth Advisory services.
 5. Benefits of Using a Wealth Advisor:

  • Time: Delegating tasks to a wealth advisor allows individuals to focus on their businesses.
  • Support: Expert advice helps in dealing with specialized tasks and problems.
  • Experience: Wealth advisors provide insights based on the experiences of others.
  • Security: Protecting assets from potential creditors and geopolitical risks.
  • Goal Achievement: Ensuring that the implemented solutions lead to the desired goals.
 6. Duration of Wealth Advisory Service:

  • The duration can vary based on the client's needs. It can be a one-time service or an ongoing relationship, depending on whether the client already has external advisors or an in-house team.

These concepts provide a comprehensive overview of wealth advisory and related services, catering to the needs of high-net-worth individuals and families. If you have any specific questions or require further clarification on any of these concepts, feel free to ask.

Wealth advisory & management | Panasiuk & Partners (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 6171

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.